LA จัดบรรยายพิเศษ “เส้นทางสู่อาชีพนักแปลและล่าม” พัฒนาศักยภาพในการแปลทางธุรกิจ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1407 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการแปลทางธุรกิจ ให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา944241 การแปลทางธุรกิจ 1 จำนวน 80 คน โดยจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพนักแปลและล่าม” ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณสุทินนา รัตนสมโภชกุล นักแปลมืออาชีพ นามปากกา “ลมตะวัน” ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านการแปลทางธุรกิจเสริมสร้างความมั่นใจในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย


ภาพประกอบ