มข.วิทยาเขตหนองคาย รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สมัครได้ทาง >> https://smart.nkc.kku.ac.th./edorm

 

สมัครได้ทาง >> https://smart.nkc.kku.ac.th./edorm