สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับนักศึกษาใหม่ (รอบพิเศษ) ประจำปี 2563

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 

1. สาขานิติศาสตร์ 0-4245-5600 ต่อ 49215

2. ดร.ปรมาภรณ์ วีรพันธ์ 095-4640-174 (Prmprnwrpn@gmail.com)

ส่งใบสมัครได้ที่ : Suntareebu@kku.ac.th