ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ดำเนินกิจการร้านค้า ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตามประกาศ (ฉบับที่9/2563)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 042 - 415600 ต่อ 49816