คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยว”

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายใน "โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ.2563" กิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมพันล้าน โรงแรมพันล้านบูติค รีสอร์ท หนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน พ.ศ.2563

ดร.อังค์วรา ณ สุนทร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิดาภา สีบุญเรือง อาจารย์ประจำ สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยว” และ “จิตวิทยาและคุณภาพการให้บริการนักท่องเที่ยว” ตามลำดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความรู้ความเข้าใจทางการท่องเที่ยวแก่บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 60 ท่าน จากภาครัฐฯ ภาคเอกชน สมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผู้นำชุมชนจาก 9 อำเภอในจังหวัดหนองคาย 

ภาพ / ข่าว : ผศ.จิดาภา สีบุญเรือง

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์


ภาพประกอบ