ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา มข.วิทยาเขตหนองคาย รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ 5.2) ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานตัวเข้าศึกษา ได้ที่ : https://reg.kku.ac.th/

ผู้สมัครสนใจติดต่อหอพักใน ติดต่อสอบถาม นายวรชาติ แก้วพิภพ โทรศัพท์ 081-975-4096