ขอเชิญส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ ประเภทคลิปวีดีโอ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ "ทำดี...ไม่ต้องเดียว" ระดับจังหวัด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว" ระดับจังหวัด ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท

คุณสมบัติ
- เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ/อายุ
- สมัครได้ทั้งในนามบุคคลหรือทีมไม่เกิน 3 คน

กติกา
- เนื้อหาคลิปวิดีโอหัวข้อ "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว"
- คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที

รางวัล
- ชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท 1 รางวัล
- รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 3,000 บาท 1 รางวัล
- รองชนะเลิศอันดับสอง 2,000 บาท 1 รางวัล

*เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

**ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น

***คลิปวิดีโอที่ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดหนองคาย จะได้เข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดและส่งผลงานได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย โทร. 0 4241 3247-8

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1F1BZMXlG63jZ5pFeZmzwvVvD3UMroqy9?usp=sharing