สาขานิติศาสตร์ คณะสหวิทยาการ เข้าร่วมงาน วันรพี ประจำปี 2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะสหวิทยาการ สาขานิติศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย อาจารย์จักรวาล กลีบบัว และอาจารย์ ดร. อรพรรณ ปางแก้ว เป็นตัวแทนสาขานิติศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในกิจกรรม วันรพี ประจำปี 2563 ณ ศาลจังหวัดหนองคาย เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ซึ่งในวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปีนั้นถือว่าเป็นวันสำคัญของนักกฎหมาย

ภาพ/ข่าว :   จักรวาล กลีบบัว

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์