บุคลากร สนง.มข.วนค. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสหวิทยาการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 วันที่ 12 สิงหาคม 63 เวลา 19.00 น.ที่หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย            

               ในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย จิตรวิเศษ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563เริ่มจากหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน ตามลำดับ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานในพิธี ฯ ได้วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แล้วจุดเทียนมหามงคล กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำผู้ร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อเทียนให้กับผู้เข้าร่วมพิธี ฯ และจุดเทียนต่อ ๆ กันไปจนครบทุกคน จากนั้นประธานและผู้ร่วมพิธี ได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีกล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี

 

ภาพ : นายราชันย์ ภูกาบเพ็ชร์ / ข่าว : นายธีรชัย สุขส่ง


ภาพประกอบ