คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการ มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการ มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 แก่คณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รักษาการแทนคณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีผู้เกษียณอายุราชการในปี 2563 ประกอบไปด้วย บุคลากรสายอาจารย์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 

ผศ.สมศักดิ์ ทองเอี่ยม 

และ นายสุชาติ สีสังข์ 

บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น มีบุคลากรและคณะจารย์ เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตเป็นจำนวนมาก


ภาพประกอบ