รวมพลังคนใส่ใจร่วมห่วงใยสัตว์ป่า WILD RACE SEASON 1 Virtual Race For 19 Reserved Animals

รวมพลังคนใส่ใจร่วมห่วงใยสัตว์ป่า WILD RACE SEASON 1 Virtual Race For 19 Reserved Animals 

เปิดรับสมัครและส่งผลวิ่ง

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. – 17 ตุลาคม 2563 เวลา 22.00 น.

www.inspirerunner.com

FB : Inspire Runner

Line @ inspirerunner

จัดโดย INSPIRE RUNNER & UNTO

สอบถามข้อมูลการสมัคร และรายละเอียด

Email : inspirerunner@gmail,com

FB : Inspire Runner

Line id : @inspirerunner

Tel : 0989456568