รอบรั้ววิทยาเขตฯ ย้อนหลัง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1589

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น.  บุคลากรและนักศึกษา คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมชักธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย ณ ลานด้านศาลากลางจังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจขิงคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสม

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1588

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร บุคลากร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่รองผู้ว่าราชการและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2563 ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดย หอการค้าจังหวัดหนองคาย ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคาย

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1586

สาขานิติศาสตร์ คณะสหวิทยาการ และศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างความร่วมมือด้านนิติบัญญัติระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในมิติด้านเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย และวัฒนธรรมกับรัฐสภาไทยและคณะนิติศาสตร์และรัฐสาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเมื่อวันที่ 18-20 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอมันตา อำเภอ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1584

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปฐมศึกษาหนองคาย เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โรงเรียนในโครงการ โรงเรียนสุจริตและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในวันที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น. – 16.30 น. ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาล

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1582

วันที่ 2 กันยายน. 2563 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่ว

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1580

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการ มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 แก่คณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รักษาการแทนคณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีผู้เก

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1579

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 สาขาวิทยาศาสตร์การประมง คณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดทำโครงการประมงเพื่อน้องครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนถ่อนวิทยา ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย กล่าวต้อนรับโดย นางไพฑูรย์ แสนวัง รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนถ่อนวิทยา และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1577

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากทุกคณะเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความกตั

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1576

18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม NK1407 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร คณะสหวิทยาการ ให้การต้อนรับสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยนางเพ็ญ ภาคอุทัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคณะ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "การบริหารการเปลี่ยนแปลงกรณีคณะสหวิทยาการ"

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1575

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด ราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องใน  “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” &n

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1574

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสหวิทยาการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 วัน

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1569

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะสหวิทยาการ สาขานิติศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย อาจารย์จักรวาล กลีบบัว และอาจารย์ ดร. อรพรรณ ปางแก้ว เป็นตัวแทนสาขานิติศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในกิจกรรม วันรพี ประจำปี 2563 ณ ศาลจังหวัดหนองคาย เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1566

วันที่พุธที่ 29  กรกฎาคม 2563 ณ ลานหน้าอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ 1 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ขอรับขวัญนักศึกษาใหม่ด้วยประเพณีผูกข้อต่อแขนตามขนมธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของภาคอีสาน โดยมี รองศาสตราจารย์เพีย

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1564

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 57 ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบวิถีใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  แสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ &

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1561

ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. กรมการท่องเที่ยว ได้แต่งตั้งผู้แทนสถาบันศึกษา เป็นคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิดาภา สีบุญเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองค

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1557

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 มิถุนายน 2563 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการสัมมนาแผนการดำเนินงานผู้นำนักศึกษา ด้านกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2563 ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์ เป็นประธานเปิดโครงการวัตถ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1554

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 1.นายปาณพล มีเพียร 2.นายอนิรุต สุทธินันท์ 3.นายธีรชัย สุขส่ง ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการสร้างสื่อวีดีท

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1553

ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมใหญ่ของ บริษัทไทยนำมันสำปะหลัง จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษเพื่อบรรยายหลักสูตรอบรมยกระดับฝีมือแรงงา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1552

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิพากษ์ รายงานภาวะเศรษฐกิจ จังหวัดหนองคาย ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย โดยมีคลังจังหวัดหนองคาย เป

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1550

เมื่อวันที่ 15 มิถุนยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้ทำพิธีลงนาม MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับบริษัท ศรีเชียงใหม่อ