รอบรั่ววิทยาเขตฯ ย้อนหลัง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1249

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 น. ณ ลานอนุสาวรีย์ ในหลวงรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย สำนักงานจังหวัดหนองคาย ได้กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และในเวลา 08.30 น. ณ หอปนะชุม

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1248

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นำโดยนายละมุณ กั้งจำปา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย และบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย แสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน – พุ่มทอง) และจุดเ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1247

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561  ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1245

วันที่ 9 ส.ค.61 ณ ห้องประชุม NK1407 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : เส้นทางสู่ความสำเร็จในวิชาชีพกฎหมายและความหลากหลายในสายอาชีพกฎหมาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาให้สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ รวมทั้งเตรียมความพร้อมส

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1244

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หัวหน้าโครงการค่ายอาเซียนเคลื่อนที่ ปีที่ 3 พร้อมด้วย ดร.มัลลลิกา สมพลกรัง และอาจารย์ปรัชญา หมื่นอภัย ได้ดำเนินโครงการค่ายอาเซียนเคลื่อนที่ ปีที่ 3 ที่โรงเรียนห

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=341

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นางดารารัตน์ อุ่นคำ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นำบุคลากร วิทยาเขตหนองคาย ร่วมพิธีวางพว

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=343

รศ.ดร.รังสรรค์ เนียมสนิทรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ นำทีมฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ อัตรกำลัง โครงสร้าง การใช้ประโยชน์จากที่ดิน และประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกับผู้บริหารวิทยาเขตหนองคาย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=345

มข.วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมแข่งขัน หนองคาย แดนซ์ซ่า คาร์นิวัล ฉลองครบรอบ 20 ปี สะพานไทย – ลาว จังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ จัดงานฉลองครบรอบ 20 ปี สะพานมิตรภาพไทย – ลาว นับแต่เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวัน

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=346

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณข้างอาคารสำนักงานบริหาร วิทยาเขตหนองคาย โดยมี ผศ.ดร.อนุชา นิลประพันธ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานและกล่าวอวยพรแก่บุคลากร วิท

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=347

มข.วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับจังหวัดหนองคาย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2557 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มข.วิทยาเขตหนองคาย ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 จังหวัดหนองคาย เข้ารดน้ำขอพรพ่อเมืองหนองคาย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหว

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=348

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย ให้บริการวิชาการจัดอบรมการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนของครูศูนย์เด็กเล็กใน ชุมชน ผศ.ดร.รัชนก แสงภักดีจิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มข.วิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนของครูศูนย์เด็กเล็ก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=349

ผศ.ดร.อนุชา นิลประพันธ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย นำคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม “สภากาแฟ (Morning Talk) จังหวัดหนองคาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 และร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ ในวันจันทร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 07.00น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ซึ่งในเดือนนี้ หน่วยงานในสังกัดกร

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=995

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา อบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ด้านกิจกรรมนักศึกษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=817

เมื่อวันพุธที่ 9 พ.ย.2559 เวลา 6.30 น. ณ บริเวณท่าเรือหายโศก - ตลาดท่าเสด็จ เขตเทศบาลเมืองหนองคาย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันครบรอบ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=531

คณะบริหารธุรกิจและสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรึกษาหารือการสร้างความร่วมมือของสองหน่วยงาน ผศ.ดร.กริชแรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ รศ.หวังกุ้ยปิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ (ฝ่ายจีน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Miss.Feng Ya เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ ห้องรับรองคณบดีคณะบริหารธุ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=776

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นางดารารัตน์ อุ่นคำ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นำเจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาเขตหนองคายกว่า 150 คน แสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน – พุ่

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=743

          นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานโปสเตอร์สหกิจศึกษาอาเซียน กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=771

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องบรรยาย NK2302 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ&nbs

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=734

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ได้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำและบริหาร รวมทั้งพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้มีความทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลง กับคณะศึกษาดูงานจาก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 22 มิถุนายน 255

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=727

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่รอบแอดมิชชั่นและรับตรงโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้ง 4 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุ