รอบรั่ววิทยาเขตฯ ย้อนหลัง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1459

ในวันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนผู้จะก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยการสร้างกระบวนกา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1458

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพาน้องใหม่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กว่า 400 คน “เดินไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองหนองคายเชื่อมสัมพันธ์พี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา 2562” แสดงพลังสามัคคีร่วมใจเดินไหว้ศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ อนุสรณ์สถานเทิดทูนความดีของวีรบุรุษในการ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1448

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขอแสดงความยินดีกับ ท่านธนิจ มุงคุณแสน (ศิษย์เก่าสาขานิติศาสตร์ รุ่น 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ในโอกาสเข้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่ง “ผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม&r

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1449

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ อารมณ์และสังคม สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปี 1 ณ ห้องประชุม NK 1407 อาคารสำนักงานบริหาร ชั้น 4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้า

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1450

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุม NK1407 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ จัดสัมนาเรื่อง Same-Sex marriage ระหว่าง Hue University, University of law และ Khon Kaen University Nong Khai Campus โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการให้เกียรติบรรยายพิเศษ และ Dr

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1451

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ร่วมประเพณีร้องเพลงสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อสร้างความอบอุ่นความรักสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความประทับใจระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ก่อให้เกิ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1452

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยนายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นำคณาจารย์ บุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษา จัดพิธีบวงสรวงศาลปู่ใหญ่หนองกอมเกาะ โดยนิมนต์พระสงฆ์ 5 รูป ทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นคณะนางรำ จำนวนกว่า 20 คน พร้อมใจรำบวงสรวง ถวาย

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1453

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.62 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายจัดกิจกรรมประเพณีร้องเพลงสถาบันประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬา มข.วิทยาเขตหนองคาย โดยมีน้องใหม่ กาลพฤกษ์ ช่อที่ 56 จำนวนกว่า 325 คน ร่วมร้องเพลงประจำสถาบัน โดยทำการทดสอบเพลงประจำสถาบันพร้อมกัน จากที่ได้ฝึกร้องเพลงมาจากก

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1454

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานเปิดงานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ซึ่งกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ รวมถึงเป

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1456

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบรรยาย NK2302 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณบดีคณะศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รักชนก แสง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1455

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 จำนวน 325 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความเข้าใจในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยรู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้น และภาคภูมิใจในการเป็

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1441

วันที่ 12 ก.ค.62 นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นำนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 ณ วัดตอหมุน ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยได้ถวายจตุปัจจัยไทยทานและเทียนพรรษาเพื่อใช้ในกิจของสงฆ์ และเพื่อเป

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1440

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 อาจารย์บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ภาษาอาเซียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญป็นวิท

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1439

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  หลักสุตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดประชุมคณะกรรรมการทวนสอบรายวิชาและหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1438

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองอุดรธานี เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2562 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย ดร.บัณฑิต ขวาโยธา ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นำคณาจารย์และนักศึกษาจาก HUE UNIVERSITY OF LAW สาธารณรัฐสังคมนิยม

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1437

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเป็นประธานคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาและหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการเงิน ปีการศึกษา 2561 คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ผู้ช่

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1436

วันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.จตุราพร สีหาบุตร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำนักศึกษารายวิชา 949 825 Business Opportunity Evaluation and New Venture Creation in GMS Countries จำนวน 6 คน ศึกษาดูงาน ณ กรุงย่างกุ้งและเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า  การศึ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1434

วันที่ 4 ก.ค.62 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระพร้อมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากร ณ ห้องอาหารช่อคูณคำ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ โดยมี ผู้

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1433

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาศาตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรม "สิทธิบัตรและการเขียนคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร" ณ ห้องประชุม NK1404 อาคารสำนักงานบริหาร ชั้น 4 การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความร

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1431

ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าร่วมและนำเสนบทความวิจัย เรื่อง Factors Influence the Processed Pineapple Export of Thailand ที่ University Kuala Lumper (UNI KL), Malaysia ในการประ