รอบรั่ววิทยาเขตฯ ย้อนหลัง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1400

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เดินทางเข้ารวมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดหนองคาย นำโดย นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยก

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1398

วันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 05.00 น. บริเวณด่านพรมแดนจังหวัดหนอง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย จำนวน 15 คน ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวสองฝั่งโขง ฉลองครบรอบ 25 ปี สะพานไทย-ลาว แห่งที่ 1 มีประชาชนชาวไทยและชาวลาวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกว่า

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1397

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 05.00 น. บริเวณบนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นำบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสองแผ่นดิน โดยมีพระสงฆ์ไทยและลาว จำนวน 125 รูป ออกเดินรับบิณฑบาตรบนสะพานมิตรภาพฯ&nbs

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1396

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ตัวแทนบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2562 นำโดยนายชานนท์ จันทราศรี หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องสมุด พร

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1395

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ นำโดยอาจารย์กิตติชัย นิลอุบล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเข้าและส่งออก จำนวน 49 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรหนองคาย โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัยโรจ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1394

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 22 เม.ย. 62 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหลังเก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยนายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย และ ผศ.ดร.ณัฎฐา นิธิกุลวรวงศ์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย นำบุคลากรวิทยาเขตหนองคาย ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชก

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1393

วันที่ 11 เม.ย. 62 ณ บริเวณสามแยกสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ถนนเฉลิมพระเกียร์ติ จ. หนองคาย ผศ.ดร.กริซ แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษา สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย แต่งกายด้วยชุดคอสเพลย์ สร้างสีสัน ร่วมรณค์ขับขี่ปลอดภัยในวันสงกรานต์ ซึ่งได้รับการตอบ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1392

วันที่ 10 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการ "มหาสงกรานต์ อีสานโฮมฮัก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2562" โดยมี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1390

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยผศ.ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้จัดงานทำบุญคณะฯ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 7 ของการจัดตั้งคณะฯ ซึ่งเป็นพิธีที่ยึดถือสืบต่อกันมา เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1388

วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายละมุณ กั้งจำปา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย และนางศิริวรรณ จิ๋วแหยม หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ วิจัย และพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมงานในพิธีทำน้

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1389

วันที่ 6 เมษายน 2562 ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดหนองคาย นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย และบุคลากรวิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วม "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์" โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1387

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 คณะศิลปศาสตร์นำโดยอาจารย์ภควดี ไชยศิริ และอาจารย์กิตติชัย นิลอุบล คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ  กองสื่อสารองค์กร มหาวิทย

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1386

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม NK1407 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองค

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1385

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.จตุราพร สีหาบุตร อาจารย์ประจำรายวิชา Meeting, Incentive, Convention, Exhibition in GMS Countries นำนักศึกษาชั้นปีที่4 หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 35คน รับฟังการบรรยายและเรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์ประชุ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1384

ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดี ปุษยายนันท์ และ ดร.ธีระวุฒิ ธีตรานนท์ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เดินทางเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ “Centenary International conference on Advancement Science and Human

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1383

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป วช. ปีงบประมาณ 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอภูเรือ และศูนย์ส่งเสิมและเพิ่มประสิทธิภา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1382

วันที่ 25 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญและเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างโดยเป็นการประชุมเพื่อทบทวน พิจารณา และปรับปรุง ร่างรายงานภาวะเศรษฐกิจ จังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมีนาคม

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1379

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย นายละมุณ กั้งจำปา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย จำนวน 10 คน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1377

      เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมการถ่ายทอดนโยบาย และรับความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 – 2566  โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุม  พร้อม

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1376

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าร่วม โครงการรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทสเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมท