รอบรั่ววิทยาเขตฯ ย้อนหลัง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1303

คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำสมุดสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคงานอนุรักษ์หนังสือ การทำสมุดเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ทั้งยังเป็นเทคนิคหนึ่งในงานอนุรักษ์หนังสือ กิจกรรมการทำสมุดเป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ โดยบูรณาการจากการเรียนการสอน เป็นโอกาสดีที่จะช

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1300

วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่3 เดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ ประสบการณ์ นอกห้องเรียนเพื่อลงพื้นที่จริงพบผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1299

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยนายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมหัวหน้างานและบุคลากร ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ (Morning talk) ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยมีแขวงทางหลวงหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงคมนาคม ได้เป็นเจ้าภาพสภากาแฟ จังหวัดหนองคาย ซึ่งจัดเพื่

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1298

วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ลานหน้าหน้าพระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1297

 เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ”ศาสตร์แห่งอาหารตะวันตก”  ให้แก่นักศึกษารายวิชาการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม โดยเชิญ เชฟต่อ สันติภาพ ต้นกันยา เชฟแห่ง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1294

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นายละมุณ กั้งจำปา ได้นำบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 57 รูป วางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1312

มข.วิทยาเขตหนองคาย จัดงานวิ่ง “มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ฮาล์ฟมาราธอน 2561” แลนขึ้นขัวเบิ่งโขง สถาปนาครบรอบ 20 ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับ จังหวัดหนองคาย แขวงทางหลวงจังหวัดหนองคาย ด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย ตำรวจภูธรจังหวัดหน

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1295

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ต.ค.61 เวลา 19.00 น. ณ ลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1296

วันที่ 13 ต.ค. 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นางชาติภร เมืองโครต มุงคุณแสน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย นำบุคลากรวิทยาเขตหนองคาย ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1293

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ดร.สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์ รองคณบดี และคณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ เดินทางไปยังโรงแรม Crowne Plaza Vientiane ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อหารือความร่วมมื

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1292

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล และดร.มัลลิกา สมพลกรัง ได้นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 15 คน (5 ทีม) เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 จั

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1286

วันที่ 27 – 29 กันยายน 2561 ณ ห้องตลาดหลักทรัพย์จำลอง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกันต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัย วูลลองกอง (ออสเตรเลีย) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับ และต่อมามีการนำเสนอเศรษฐกิจไทยโดย ผู้

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1285

วันที่ 23-24 กันยายน 2561 ดร.จตุราพร สีหาบุตร อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ณ บ้านจอมแจ้ง บ้านเดื่อ และบ้านสีกาย จังหวัดหนองคาย จัดโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1284

เนื่องในวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็น “วันมหิดล” อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” เพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ล้วนเป็นรากฐานแห่งความเ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1280

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. ณ โรงแรมหนองคายธาราวิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมงาน “สภากาแฟสัญจร จังหวัดหนองคาย (Morning talk)” ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยมีนายจิร

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1279

ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ดำเนินการจัดโครงการ “การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนหนองกอมเกาะ” ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ได้ทำการอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1278

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ดำเนินการจัดโครงการ“คนต้นแบบต่อต้านยาเสพติด สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ” ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1277

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย ร่วมลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดหนองคาย โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการความรู้ผ่านการบูรณาการการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่ ไทยแลนด์ 4.0

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1276

วันที่ 7 ก.ย.61 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และมอบของเพื่อสนับสนุนกิจกรรม ในโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตภาพยนต์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมสองฝั่งโ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1281

มข.วิทยาเขตหนองคาย จัดบริการวิชาการแก่ชุมชน พัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนตำบลหนองกอมเกาะเพื่อเป็นโรงเรียนชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนตำบลหนองกอมเกาะเพื่อเป็นโรงเรี