ประชาสัมพันธ์ ย้อนหลัง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1479

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ตำแหน่ง ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 11 ตุลาคม 2562 หากพ้นกำ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1476

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายทุกท่าน ด้วยสำนักงานบริหารร่วมกับกองการต่างประเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดอบรมเชิงปฎิบัติการวัฒนธรรมองค์กรการทำงานกับคนญี่ปุ่น โดย Human Resources Japan ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล "" The Ministry of Education, Cul

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1462

โครงการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนตำบลหนองกอมเกาะ เพื่อเป็นโรงเรียนชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 (การจัดการสอนวิทยาการคำนวณและสเต็มศึกษา) วันที่ 30 สิงหาคม 2562 – 1 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย -------------------------------------

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1457

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานวันอาเซียน และการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 ฉบับชาวบ้าน" ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย --------------------------- หลักเกณฑ์การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ 'วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 ฉบับชาวบ้าน

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1443

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและภาคปฏิบัติและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ตำแหน่ง สังกัดสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย คลิกดูรายชื่อ ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1429

ปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1428

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ร่วมส่งผลงานประกวด ในกิจกรรม Video Contest หัวข้อ “Inside 5minutes: the way to know the Faculty of Integrated Social Sciences (FISS) KKU NKC better” เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1418

ประชาสัมพันธ์ ถึง คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ทุกท่านที่มีความสนใจในนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกลไกในการลงทุน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอของโครงการ และร่วมเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินการจัดทำโครงการวิจัย ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1417

สถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (Student Entrepreneurship Development : SDEA) กำหนดจัดกิจกรรม “ISAN HACKATHON” Help us build the model for connected cities of the future ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท ในวันที่ 5 – 7 กรกาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1415

                  ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ ธุรกิจขนาดย่อมในเวียดนาม และโอกาสความร่วมมือไทย-เวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจไทย สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ ให้มีความรู้ความสามรถในการปร

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1412

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษารหัส 61 หรือน้อยกว่า เข้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ - 9 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หากพ้นกำหนดนี้จะไม่รับพิจารณาใบสมัคร . 1. การรับสมัครเข้าหอ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1409

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ---------------------------- ผ่านระบบ TCAS 2562 รอบที่ 4 Admission เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 9 - 19 พฤษภาคม 2562 . Link รับสมัคร : http://mytcas.com/?page_id=91 สอบถามเพิ่มเติม : โทร.042 - 415640

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1410

การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 61 หรือน้อยกว่า และนักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 62 รวมถึงช่วงซัมเมอร์) การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 สำห

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1391

- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวน์โหลด

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1367

โครงการมหาสงกรานต์อีสานโฮมฮัก ต้อนรับปีใหม่ไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2562 . วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บริเวณอาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย . กิจกรรมที่จัด วันที่ 9 เมษายน 2562 - พีธีอัญเชิญพระแก้วมรกตลงสรงน้ำ เนื่องในโอ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1371

- รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดดคณะศิลปศาสตร์  - ดาวน์โหลดใบสมัคร An application form downloaded from - ยื่นใบสมัคร https://goo.gl/forms/PT7QhFrqx318539h1.

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1370

ด้วย กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดอบรมทักษะที่จำเป็นในการทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น โดยมีวิทยากรบินตรงมาจากญี่ปุ่น (บรรยายญี่ปุ่น มีล่ามแปลภาษาไทย)  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562  เวลา  รอบเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น.