เปิดรับสมัครแล้ว!

1. โครงการผู้มีศักยภาพสูง

รอบที่ 1 Portfolio เกณฑ์การคัดเลือกต้องมีเรียงความขนาดความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาและ Portfolio 10 หน้า โดยคุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนในสังกัดโรงเรียนในกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ

2. โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รอบที่ 1 Portfolio เกณฑ์การคัดเลือกต้องมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.50 คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชาการจัดการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

นศ.คณะสหวิทยาการ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ 64

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.ณ บริเวณสามแยกสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ถนนเฉลิมพระเกียรติ จ. หนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพล ไตรเพิ่ม รองคณบดีคณะสหวิทยาการ นำนักศึกษาคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย แต่งกายด้วยชุดคอสเพลย์ ชุดเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ สร้างสีสัน ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช