...

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

  • 27 พฤศจิกายน 2563
  • Jatupon
  • 1319 Views

สำหรับ ท่านที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาด้านการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ว่าคุณจะจบสาขาไหน หรือจะเป็นนักธุรกิจหรือไม่ สาขาวิชาพร้อมเปิดกว้างให้ทุกคน ทุกสาขาอาชีพ หากมีเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องนำไปพัฒนาใช้ในงานอาชีพ หรือเพื่อจะต่อยอดความรู้และผลักดันการเป็นเจ้าของธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จ จัดเต็มความรู้ ความเข้าใจเพื่อประยุกต์ใช้กับธุรกิจ และการทำงาน

1. คุณสามารถ ทำงาน หรือสร้างธุรกิจควบคู่การเรียน

2. มีโอกาสจบใน 1.5-2 ปี 

3. เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านการการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

4. ด้านการสร้างนวัตกรรม 

5. ด้านการเป็นผู้ประกอบการ

6. ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหรือเลือกวิจัยตามความสนใจ        

      - ด้านการบริหารธุรกิจ

      - การจัดการทรัพยากรบุคคล และองค์กร

      - การบริหารการเงินและหนี้สิน 

      - กลยุทธ์การจัดการธุรกิจ

      - โลจิสติกส์เพื่อการจัดการ 

      - การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

      - การบริหารธุรกิจสารสนเทศ 

 

โดยการเรียนจะแบ่งเป็นเรียนทฤษฎี เข้าใจทักษะ เจาะลึกการเป็นนักบริหารในหน่วยงานราชการและเอกชน หรือผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์และการวางแผนต่างๆ พร้อมจัดเต็มด้วย Workshop การดูงานในและต่างประเทศ  ทำให้สิ่งที่เรียนรู้มาได้ลองใช้จริง 

 - ได้เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 

- นักธุรกิจระดับแนวหน้า ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ 

- มี Mentor เฉพาะทางเป็นที่ปรึกษาและแนะนำในด้านที่ผู้เรียนสนใจ พร้อมคอนเน็คชั่นจากนักธุรกิจตัวจริง เรายังมีทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอีกมากมายนะคะ สนใจ inbox หรือ มาติดต่อสอบถามประธานหลักสูตรได้สายตรงเลยค่ะ

0929515156 kamonpan@kku.ac.th

ID line : somying1052