อบรมการเดินทางไปราชการ

  • 22 ธันวาคม 2563
  • Jatupon
  • 185 Views

Topic: อบรมการใช้งานระบบเดินทางไปปฏิบัติงาน และ Digital ID คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย Time: Dec 22, 2020 09:00 AM Bangkok Join Zoom

Meeting https://kku-th.zoom.us/j/99898150669?pwd=aHVDK0VtaW5TU01jaE83MHJ4UVVtdz09

Meeting ID: 998 9815 0669

Passcode: 637645