คุณลักษณะระบบสารสนเทศ

  • 09 กุมภาพันธ์ 2564
  • Jatupon
  • 901 Views
ระบบการลาบุคลากร

ระบบรับสมัครเข้าศึกษา รอบ Portfolio

ระบบประเมินบุคลากร แบบที่ 5

กิจกรรมรับน้องออนไลน์

ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนักศึกษา

ระบบหอพักนักศึกษา

ระบบจองรถยนต์