ติดต่อสอบถาม

 • 30 ตุลาคม 2563
 • Jatupon
 • 974 Views
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Facebook: https://www.facebook.com/itnkc/
 • เบอร์โทรภายใน: 49988
 • ติดต่อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์: 49955
 • ติดต่อระบบสารสนเทศ: 49933, 49922
 • ติดต่อระบบเครือข่าย: 49911
 • ติดต่อแจ้งซ่อม: 49944
 • แจ้งซ่อมออนไลน์: https://smart.nkc.kku.ac.th/servicesystem
งานห้องสมุด
 • ติดต่อบรรณารักษ์: 49835
งานโสตทัศนศึกษา
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่: 49885