...

ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563

  • 28 พฤษภาคม 2564
  • apichat
  • 244 Views

ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับทุน จำนวน 4 ราย (คณะสหวิทยาการ จำนวน 1 ราย)