...

คณะสหวิทยาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564
จำนวน 606 ที่นั่ง

รับสมัครระหว่างวันที่ 9-18 ธันวาคม 2563

สมัครออนไลน์ที่ https://admissions.kku.ac.th/

โครงการรับตรงโรงเรียน>>(GPAX 2.5,แฟ้มสะสมผลงาน)
รายละเอียดโครงการ https://admissions.kku.ac.th/web/Port/PortDetail/1421/45

โครงการผู้มีศักยภาพสูง>>(เรียงความในหัวข้อ "อยากเรียนสาขา....ต้องได้เรียน)
รายละเอียดโครงการ https://admissions.kku.ac.th/web/Port/PortDetail/1422/45

โครงการเด็กดีมีที่เรียน>>(เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์,GPAX 2.5)
รายละเอียดโครงการ https://admissions.kku.ac.th/web/Port/PortDetail/1521/45

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
รายละเอียดโครงการ https://admissions.kku.ac.th/web/Port/PortDetail/1581/45

สมัครออนไลน์ที่ https://admissions.kku.ac.th/

---------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายรับเข้าคณะสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

โทร 042-415600 ต่อ 49840
หรือ 095-5981125 , 098-4026147

Facebook : รับเข้านักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ข่าวล่าสุด