...

อาจารย์คณะสหวิทยาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย หนึ่งในผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Ortelra ที่ได้รับการสนับสนุนการทำธุรกิจ Startup จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Science Park)

 

วันที่ 25 มกราคม 2564 รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับ คุณสุวิทย์ จันทฤทธิ์ ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ได้ให้สัมภาษณ์เพื่อบันทึกเทปรายการ “มองอีสาน ผ่าน NBT” ช่อง NBT 11 ทีวีอีสาน ตอน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Science Park) กับการสนับสนุน Ortelra ผลิตภัณฑ์ระดับเคาน์เตอร์แบรนด์

KKU Science Park โชว์เคส Ortelra ตะลุยรายการมองอีสานผ่าน NBT ซึ่งผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิว Ortelra มีจุดเด่นที่ได้จากสารสกัดบัวบกอินทรีย์ และเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคแท้จากแปลงเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐาน Organic Thailand อีกทั้ง ยังสนับสนุนเกษตรกรชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า จังหวัดมหาสาคาม ในการปลูกบัวบกเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเป็นอย่างไร และจุดเริ่มต้นการสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. เป็นอย่างไร สามารถติดตามรับชมได้ที่ช่อง11 NBT 11 ทีวีอีสาน วันที่ 2 มีนาคม 2564 นี้

ข่าว : รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล

แหล่งที่มาภาพ : KKU Science Park

วิดีโอประกอบ : https://www.youtube.com/watch?v=SWST53ipRd4&t=21s