...

คณะสหวิทยาการ จัดงานสัปดาห์วิชาการครั้งที่ 15 และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์แบบใหม่

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดงานสัปดาห์วิชาการครั้งที่ 15 และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์แบบใหม่

          เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสหวิทยาการได้จัดงานการจัดงานสัปดาห์วิชาการครั้งที่ 15 และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 โดยมีท่าน ผศ.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานเปิดงาน ได้มี

การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (ฝนหลวง)

นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ (ดาราศาสตร์)

การแสดง science show (การทำไอติมหลอด)

 

กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ โดยมีทั้งหมด 11 กิจกรรม มีทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 541 ทีม จาก 330 โรงเรียน จำนวน 1,216 คน ผู้เข้าชมออนไลน์ผ่านทางทั้งในเว็บไซต์ NKC.KKU.AC.TH เพจ Facebook และ YouTube กว่า 10,000 คน

ข่าว : ภูวฏณ กรพันธุ์
          ภาพ : ปิยวัฒน์ ถึงปัดชา

ข่าวล่าสุด