...

คณะสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ "การพัฒนาเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์"

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มี.ค. 64 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสหวิทยาการ พร้อมทั้งบุคลากร งานบริหารและสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ "การพัฒนาเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์" โดยมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1-2 จำนวนกว่า 128 คน

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด