...

คณะสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน

เมื่อวันที 25 มีนาคม 2564 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในองค์กร เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากรผู้ที่มีความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งบรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมช่อจำปา ชั้น 1 อาคารสำนักงานบริหาร

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด