...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (2/2) โควตา มข.

✅ ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ผ่านลิงค์ https://admissions.kku.ac.th/quota2-pass-list/

✅ ให้ผู้ที่มีรายชื่ออัพโหลดเอกสาร ใบ ปพ.1

ผ่านลิงก์ https://forms.gle/1bQYbQSGJoL4psUX7

ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564

✅ จัดส่งเอกสารใบตรวจร่างกาย

ผ่านลิงก์ https://forms.gle/ARXFkLD62RBDeeFx6 

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ข่าวล่าสุด