...

คณะสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

เมื่อวันที 7 พฤษภาคม 2564 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในองค์กร เพื่อ เสริมสร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากรผู้ที่มีความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของประเภทสนับสนุน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ

นายละมุณ กั้งจำปา

นางสาวขนิษฐา แสงจันทร์

นางสาวปารณีย์ ทองเมฆ

นางสาวสุภณิดา ศรีวิสุทธิชัย ซึ่งบรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมช่อจำปา ชั้น 1 อาคารสำนักงานบริหาร

ภาพ / ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์

ข่าวล่าสุด