...

คณะสหวิทยาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลสรีรสังขารศพ อุทิศถวายแด่ พระมหาพิชิต อตุลเวโท ดร. ป.ธ.7 Ph.D. อดีต ผจล.วัดโพธิ์ชัย อดีต ผอ.สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำคณาจารย์และบุคลากร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสรีรสังขารศพ อุทิศถวายแด่ : #พระมหาพิชิต อตุลเวโท ดร. ป.ธ.7 Ph.D. อดีต ผจล.วัดโพธิ์ชัย อดีต ผอ.สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย #บำเพ็ญกุศลสรีระสังขารศพ ณ ศาลากุศลสงเคราะห์ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด