...

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ดำเนินกิจการร้านค้า ภายในคณะสหวิทยาการ

ตามประกาศคณะสหวิทยาการ ฉบับที่ 37/2564 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่องรับสมัครผู้ประกอบกิจการร้านค้า คณะสหวิทยาการ บัดนี้ การดำเนินการคัดเลื่อกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ดำเนินกิจการร้านค้า #ตามรูปภาพใต้โพส

ให้ผู้ได้รับคัดเลือกติดต่อชำระเงินพร้อมทำสัญญาได้ที่หน่วยงานคลัง งานยุทธศาสตร์และการคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 📍ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์

☎ติดต่อสอบถาม โทร. 042-415616

ข่าวล่าสุด