...

คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะสหวิทยาการ จัดเสวนาด้านเศรษฐศาสตร์ ECON TALK (ผ่านช่องทาง ON LINE )

วันพฤหัสบดีบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดเสวนาด้านเศรษฐศาสตร์ ECON TALK เวลา 17.30-18.30 น. ผ่านช่องทาง ON LINE
ในหัวข้อ การค้าชายแดนกับโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคอีสาน วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ผู้ดำเนินการรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรฤกช เจียวิริยบุญญา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการเสวนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการค้าชายแดนกับโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคอีสาน โดย อีสานบิซ (ESARN BIZ) คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดเสวนาในครั้งนี้ได้มีผู้ที่เข้าร่วมรับชมผ่านช่องทางออนไลน์เป็นจำนวนมาก
ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์
 

ข่าวล่าสุด