...

ประกาศคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 50/2564) เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

 

ข่าวล่าสุด