...

พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

เนื่องในวัน "วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2564 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ดำเนินการจัดพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานในพิธีในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 07.00 น. - 08.30 น. ณ ห้องประชุม NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด