...

คณะสหวิทยาการ จัดพิธีปฐมนิเทศออนไลน์ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 64

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีปฐมนิเทศออนไลน์ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 58 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 58 ประจำปีการศึกษา 2564 ในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดพิธีเป็นรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดในสถานศึกษา ตามประกาศจังหวัดหนองคาย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ ได้กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งได้มีพิธีมอบเหรียญที่ระลึกมหาวิทยาลัยขอนแก่น กาลพฤกษ์ช่อที่ 58 ให้กับตัวแทนนักศึกษาใหม่ จากนั้น นักศึกษาใหม่ได้ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากนั้นได้มีการแนะนำการเตรียมความพร้อมด้านการเรียน ทุนการศึกษา หลักสูตร ฯลฯ พร้อมทั้งแนะนำส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน

ข่าวล่าสุด