...

น้องใหม่ 64 ร่วมกิจกรรมบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ มข.วิทยาเขตหนองคาย

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อขอนล่อง คณะสหวิทยาการ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดโครงการ น้องใหม่บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ ประจำวิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 25654 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใหม่ 2564 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและกราบสักการะองค์เจ้าพ่อขอนล่อง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี สร้างขวัญและกำลังใจ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564

ข่าวล่าสุด