...

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2234/2564

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด