...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ตรวจสอบรายชื่อ : https://admissions.kku.ac.th/regis_app/auth/login

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

ข่าวล่าสุด