...

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนฯ มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะสหวิทยาการ

ประกาศคณะสหวิทยาการ

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะสหวิทยาการ

ข่าวล่าสุด