...

อาจารย์คณะสหวิทยาการ ร่วมเสวนาภายใต้งานมหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESP Innovation Fair 2022)”

วันที่ 15 มีนาคม 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล อาจารย์ประจำคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมเสวนาในหัวข้อ "สร้างโอกาสจากงานวิจัย ยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่สากล" ภายใต้งานมหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESP Innovation Fair 2022)” ผ่านการถ่ายทอดสด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี  และ Online ผ่านทาง  Facebook live: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีผู้ร่วมเสวนาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านสาขานักธุรกิจ นวัตกรรม และผู้เชี่ยวชาญด้านสาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ได้แก่

🔸รองศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

🔸นายณกรณ์ ตั้งหลัก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

🔸ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

🔸นายพิษณุ พูลเจริญศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

🔸ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐพงศ์ ปฏิกานัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล ได้แบ่งปันประสบการณ์ทำ Startup ที่ได้รับการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จนกระทั้งสามารถการสร้างนวัตกรรมจากสารสกัดบัวบกอินทรีย์ที่มีคุณลักษณะสารสำคัญที่เหมาะกับการทำเวชสำอาง โดยต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวล้ำลึก และเจลแต้มสิว ในนามชื่อแบรนด์ ORTELRA ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการบำรุงผิวหน้าแบบอ่อนโยน ไม่ระคายเคืองต่อผิว และการันตีด้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 (NESP Innovation Award 2021) สาขานักธุรกิจนวัตกรรม

จากความมุ่งมั่นของแบรนด์ ORTELRA ที่มีเป้าหมาย "สร้างมูลค่าพร้อมคืนคุณค่าสู่สังคม" และการขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าให้สินค้าทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกบัวบกได้รับการยกระดับรายได้พร้อมทั้งมีมาตราฐานการปลูกบัวบกแบบระบบเกษตรอินทรีย์ และสร้างความภาคภูมิใจให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยที่สามารถยกระดับเทียบเท่าเคาท์เตอร์แบรนด์  ทั้งหมดนี้เป็นการสะท้อนถึงการนำเอานวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ และการสร้างโอกาสของผลิตภัณฑ์ให้ออกสู่ตลาดจริง

ภาพ / ข่าว : รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด