...

หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะสหวิทยาการ นำนักศึกษาดูงาน ณ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21-22 มีนาคม 2565 คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษาชั้นปีที่2 จำนวน 34 คน เดินทางดูงานเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ จังหวัดขอนแก่น โดยวันแรกเป็นการดูงานที่ โรงแรม Avani Khon Kaen Hotel&Convention Center นักศึกษารับฟังการบรรยายการบริหารจัดของโรงแรม เรียนรู้การฟังก์ชั่นและoutlet ต่างๆของโรงแรมจากผู้จัดการแผนกบุคคล พร้อมทั้งworkshop การรับประทานอาหารมื้อกลางวันและเรียนรู้ Table manner จากผู้จัดการแผนกการจัดการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมห้องพักและส่วนงานต่างๆของโรงแรมและเรียนรู้การทำงานแผนกhouse keeping

วันที่สอง เดินทางดูงาน ณ สนามบินนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น เป็นการรับฟังการบรรยายการบริหารจัดการจากผู้บริหารและเยี่ยมชมการทำงานในภาคส่วนต่างๆของสนามบิน

จากนั้นในช่วงบ่ายเดินทางดูงานศูนย์ประชุมKICE นักศึกษาได้รับฟังการบรรยายจากผู้จัดการศูนย์ประชุมKICEและเรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์ประชุม ฟังก์ชันการทำงาน back of the house ของศูนย์ประชุมโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานฝ่ายต่างๆนำเยี่ยมชมและการทำงานส่วนต่างๆอีกด้วย

ซึ่งโครงการดูงานหลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนี้เป็นการเปิดโลกทัศน์ เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนจากสถานประกอบการจริงให้แก่นักศึกษา เป็นสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนในรายวิชาภาคและฝึกปฏิบัติของหลักสูตร เช่น วิชา Food and Beverage Management, Airline Business Management, MICE, Transportation for Tourism, และ Accommodation Management เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นการเตรียมความพร้อมประกอบการตัดสินใจในการฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา และการทำงานในอนาคตอีกด้วย

การเดินทางดูงานครั้งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ในหลักสูตรและการป้องกันตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ภาพ / ข่าว : ดร.จตุราพร สีหาบุตร

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด