...

หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะสหวิทยาการ จัดโครงการบรรยายหัวข้อ “Exhibition Business: Impact of the Covid-19 and Business Sector Transformation”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.30น. ที่ผ่านมา หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการบรรยายในหัวข้อ “Exhibition Business: Impact of the Covid-19 and Business Sector Transformation” โดยเรียนเชิญ คุณภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Expolink Global Network ผู้บุกเบิกธุรกิจExhibition ในประเทศไทย มาให้ความรู้ด้านธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ และถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการทำธุรกิจ วิทยากรได้นำกรณีศึกษาการจัดexhibition ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่น่าสนใจมาถ่ายทอดให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมที่สนใจได้รับฟัง รวมถึงสถานการณ์แนวโน้มและการปรับตัวทางธุรกิจจากสถานการณ์โควิด-19

การรับฟังการบรรยายในครั้งนี้นักศึกษาได้มุมมองจากวิทยากรในการบริหารจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ทั้งในส่วนรูปแบบการทำการตลาด Exhibitionและการบริหารจัดการทรัพยาบุคคลในบริษัท นอกจากนั้นวิทยากรยังได้มีการแนะนำการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา/พนักงานของบริษัทExpolink Global Network กล่าวถึงคุณสมบัติที่ควรเตรียมพร้อมก่อนการสมัครงาน พร้อมทั้งให้แนวคิดการทำงานและการวางแผนชีวิตให้แก่นักศึกษา การบรรยายครั้งนี้เป็นรูปแบบออนไลน์มีการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจจากภายนอกเข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งในช่วงปิดท้ายมีการสรุปและแชร์ความรู้แง่คิดที่ได้จากการบรรยายครั้งนี้อีกด้วย

โครงการการจัดการบรรยายของหลักสูตรเป็นการบูรณาการรายวิชา 927481 MICE 927104 Marketing in Tourism and Hospitality และ 927102 Human Resources Management for Hospitality Industry

ภาพ / ข่าว : ดร.จตุราพร สีหาบุตร

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด