...

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จัดโครงการอบรม "3D Model Product การสร้างประสบการณ์เสมือนจริงผ่านการตลาดยุคใหม่"

วันที่ 26 มีนาคม 2565 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการอบรม "3D Model Product การสร้างประสบการณ์เสมือนจริงผ่านการตลาดยุคใหม่"

ในรายวิชา 935423 เทคโนโลยีการสร้างสื่อดิจิทัล (DIGITAL MEDIA PRODUCTION TECHNOLOGY) โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล ได้รับเกียรติจากวิทยากรคนรุ่นใหม่ที่มากด้วยประสบการณ์ คุณกิจดุษิต แสงนาค ผู้เชี่ยวชาญด้าน Creative Media ได้แบ่งปันประสบการณ์พร้อมทั้งฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านทางออนไลน์  ทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้ฝึกการทำสื่อ 3D Model เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบทันสมัย โดยปิดท้ายการอบรมนี้ วิทยากรยังได้ฝากแรงบันดาลใจให้น้องๆ นักศึกษาพัฒนาตัวเอง โดยได้กล่าวว่า

"งานที่เกี่ยวกับสื่อทั้งหลาย หากเราหมั่นซ้อมขยันหาอะไรใหม่ๆ มาพัฒนาศักยภาพตัวเอง งานเต็มมือแน่นอนครับ การแชร์ประสบการณ์ทักษะด้านกระบวนการผลิตและวิธีคิดในการทำงาน ผมเป็นคนที่ชอบงานศิลป์ และสื่อก็เป็นศิลป์อีกแบบหนึ่งที่ทำให้ผมมีงาน มี connection หลากหลายสายงาน ทำให้ผมได้ใช้ศิลปะในการดำรงชีวิต"

ภาพ / ข่าว : รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด