...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากร พัฒนาการใช้โปรแกรม Microsoft Power Bi

ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2565 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร Microsoft Power BI (Business Intelligence) ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อยกระดับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก รายงานผลแบบ Interactive เพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลภายในเวลาที่ต้องการให้ได้ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยาการ คุณสุภาพ ไชยยา นักเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการ สังกัดสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญ Microsoft Power BI ทั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากร คณะสหวิทยาการ เข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ NK 2314 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 ชั้น 3 คณะสหวิทยาการ 

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด