...

คณะสหวิทยาการ ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียม งานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะสหวิทยาการ ได้เข้าร่วมทำโรงทาน และขบวนแห่ ในงานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส ประจำปี 2565 ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานและสร้างคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมในงานบุญเทศกาลสงกรานต์ตลอดจนรักษาสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีฮีตคองวิถีอีสานให้คงอยู่ และเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือตลอดจนความกตัญญูต่อผู้อาวุโส

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด