...

ประเพณีสงกรานต์คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 คณะสหวิทยาการ จัดโครงการ "สืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2565" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมรดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีของไทย แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้มีพระคุณ เสริมสิริมงคลชีวิต ณ บริหารอาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด