...

คณะสหวิทยาการเข้าร่วมประเพณีสงกรานต์อีสานหนองคาย ประจำปี 2565 ณ วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

เมื่อวันที่ 12 - 13 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ส่งตัวแทนบุคลากร นักศึกษา และรถบุพชาติ เข้าร่วมในประเพณีสงกรานต์อีสานหนองคาย ประจำปี 2565 ณ วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย  เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีอันดีงามของไทย แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้มีพระคุณ และเป็นการเสริมสิริมงคลชีวิต โดยคณะสหวิทยาการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

    1. รำบวงสรวงหลวงพ่อพระใส วันที่ 12 เมษายน 2565 ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

    2. พิธีสมโภชสรงน้ำหลวงพ่อพระใส วันที่ 13 เมษายน 2565 ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

ข่าวล่าสุด