...

คณะสหวิทยาการ รับมอบเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 25 เครื่อง จากกลุ่มกาลพฤกษ์ เพื่อติดตั้งในหอพักนักศึกษาให้นักศึกษา

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. กลุ่มกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งมอบเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 25 เครื่อง เพื่อติดตั้งในหอพักนักศึกษาให้นักศึกษาได้ใช้งานต่อไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทนรับมอบร่วมกับ ตัวแทนนักศึกษา บุคลากร คณะสหวิทยการ ณ อาคารสำนักงานบริหาร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ ไดกล่าวขอบคุณ กลุ่มกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมอบเหรียญที่ระลึกในพิธีพุทธาภิเษก หลวงพ่อพระใส (องค์จำลอง) เพื่อประดิษฐ ณ หอพระ ศาลากลางน้ำ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ให้แก่ตัวแทนกลุ่มกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข่าวล่าสุด