...

สาขา ป.โท เศรษฐศาสตร์ คณะสหวิทยาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถานประกอบการจริง

วันที่ 21-22  พฤษภาคม 2565 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการสัมมนาหลักสูตรประจำปี 2565 ในการนี้ได้เข้าศึกษาการจัดการมรดกโลก ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับกลุ่มบริษัท 118 ทริปเปิ้ล พี กรุ้ป ณ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นบริษัททางด้านธุรกิจเกษตรที่เริ่มจากธุรกิจครอบครัว และยกระดับบริษัทนำไปสู่การเชื่อมโยงการบริหารโซ่อุปทานจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ โดยได้แลกเปลี่ยนรุ้ทักษะการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตในระดับบัณฑิตศึกษาสู่การทำงาน  ในโครงการสัมมนาครั้งนี้ มีนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม 7 ท่าน และคณาจารย์หลักสูตร 4 ท่าน

ภาพ / ข่าว : รศ.ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด